วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

2,745 ICU-Acquired weakness and recovery from critical illness

Review article
Critical care medicine
N Engl J Med April 24, 2014

ผู้รอดชีวิตจำนวนมากจากการเจ็บป่วยที่วิกฤตจะมีการสูญเสียหน้าที่การทำงานเป็นอย่างมาก; ส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสูญเสียดังกล่าวเกิดการที่รักษาในไอซียูที่ การแก้ไขให้กลับคืนมักจะช้าและไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ในผู้สูงอายุ แม้ว่าบางส่วนของปัจจัยเสี่ยง เช่นการติดเชื้อจะไม่จำเป็นต้องได้รับการป้องกัน แต่รักษาเชิงรุกในสภาวะดังกล่าวยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่นน้ำตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรงสามารถแก้ไขด้วยการใช้อินซูลินร่วมกับการติดตามอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
การผู้ป่วยเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงแรกในห้องไอซียู แม้ว่าจะไม่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิม แต่ได้กลายเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีหลักฐานในการลดภาวะถดถอยของสภาพร่างกายและความผิดปกติหน้าที่การทำงานที่พบได้บ่อยในผู้รอดชีวิตจากการเจ็บป่วยวิกฤต สำหรับกลยุทธ์นี้จะประสบความสำเร็จได้ การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ยาที่มีผลต่อการรับรู้-หรือยาที่มีฤทธิ์ง่วงซึม (sedation) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
นอกจากนี้ผู้ให้การดูแลในห้องไอซียูต้องยอมรับถึงความสำคัญของรูปแบบการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงแรกแม้ว่าข้อมูลเบื้องต้นจะสนับสนุน แต่การศึกษาวิจัยเพื่อความชัดเจนที่มากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบถึงประโยชน์ของการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวตั้งแต่อยู่ในห้องไอซียูเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-Features of ICU-Acquired Weakness
-Diagnosis of ICU-Acquired Weakness
-Pathophysiological Mechanisms
-Risk Factors
-Recovery from Critical Illness
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1209390

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น