วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

2,741 Diagnosis and management of pancreatic cancer

American Family Physician
April 15 2014 Vol. 89 Number 8

มะเร็งตับอ่อนยังคงเป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่สี่ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกับในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยเสี่ยงได้แก่การมีประวัติครอบครัว, การสูบบุหรี่, ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง, โรคอ้วน, โรคเบาหวาน, การดื่มแอลกอฮอล์หนัก, และปัจจัยด้านอาหารที่อาจเป็นไปได้ เนื่องจากสองในสามของ adenocarcinomas เกิดขึ้นในส่วนหัวของตับอ่อนจึงก่อให้เกิดมีอาการปวดท้อง, มีตา-ตัวเหลือง, อาการคัน, ปัสสาวะสีเข้ม, และ อุจจาระสีซีด
ในผู้ป่วยที่มีอาการ การตรวจเลือดเพื่อดูสิ่งบ่งชี้คือ cancer antigen 19-9 (CA19-9) สามารถนำมาใช้เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการทำนายการพยากรณ์โรคและการเกิดขึ้นใหม่หลังจากการผ่าตัด โปรโตคอลในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับอ่อนถือเป็นมาตรฐานสำหรับการวินิจฉัยและการจัดแบ่งระยะของมะเร็งตับอ่อน ถึงแม้ว่าผ่าตัดคือการรักษาเพียงอย่างเดียวที่อาจรักษาให้หายขาด
โดยใน ductal adenocarcinomas ของตับอ่อน น้อยกว่า 20% ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดอยู่รอดที่ห้าปี การตัดสินใจว่าจะสามารถตัดออกได้หรือไม่ต้องการการปรึกษาเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ การผ่าตัดควรจะดำเนินการในสถาบันที่มีปริมาณการผ่าตัดอย่างน้อย 15 รายเป็นประจำทุกปี
ภายหลังการผ่าตัด การใช้ gemcitabine หรือ fluorouracil / leucovorin เป็นยาเคมีบำบัดแบบเสริม (adjuvant chemotherapy) ช่วยให้การรอดชีวิตโดยรวมได้เป็นเวลาหลายเดือน แต่กว่า 80% ของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคแล้วไม่สามารถผ่าตัดออกได้ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมากแล้วหรือมีการแพร่กระจายของเนื้อร้าย การให้เคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี โดยการให้ gemcitabine หรือ irinotecan ให้ประโยชน์ทางคลินิกและปรับปรุงการอยู่รอดได้พอสมควร การดูแลรักษาแบบประคับประคองควรมุ่งเน้นไปที่การควบคุมอาการปวด, ทางเดินน้ำดีและกระเพาะอาหารอุดตัน, การขาดสารอาหาร, การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน, และภาวะซึมเศร้า

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0415/p626

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น