วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

2,720 คู่มือเกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามหลักเกณณฑ์ที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด พศ. 2556

เกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตามหลักเกณณฑ์ที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด พศ. 2556
(Emergency Medical Triage Protocal and Criteria Based Dispatch)
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กพฉ.)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น