วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

2,735 ช่วยจำ: สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นที่สามารถให้การแก้ไขได้

เมื่อภาวะหัวใจหยุดเต้นสิ่งที่สำคัญมากคือการหาสาเหตุหรือการวินิจฉัยแยกสาเหตุที่สามารถให้การแก้ไขได้ มีหลักการจำเพื่อความง่าย-สะดวกคือ 5H5T ได้แก่
5H: 
-Hydrogen ion (acidosis)
-Hypovolemia
-Hypothermia
-Hypoxia
-Hypo/hyperkalemia
5T: 
-Toxins
-Tension pneumothorax
-Tamponade of cardiac
-Thrombosis (pulmonary)
-Thrombosis (coronary)

Ref: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1701

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น