วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

2,729 Hymenoptera-sting hypersensitivity

Clinical practice
N Engl J Med April 10, 2014

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Key Clinical Points
-Strategies and Evidence
   Immediate Management
-Long-Term Therapy
   Avoidance of Exposure
   Evaluation
   Immunotherapy
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

Key Clinical Points
-การถูกกัดต่อยจากแมลงในอันดับ Hymenoptera มีความสำคัญเนื่องจากก่อให้่เกิดปฏิกิริยาการแพ้เชิงระบบ ในคนที่ไวต่อพิษที่ถูกปล่อยจากการต่อยจะไปจับกับ venom-specific IgE บน mast cell ส่งผลให้เกิดการหลั่งสารตัวกลางจาก mast cell ซึ่งเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาการแพ้ โดยมีปฏิกิริยาการแพ้ทั้งแบบเฉพาะที่หรือการเกิดลมพิษจนกระทั่งถึงการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) และอาจเสียชีวิตได้
-ปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบย่างพลันเชิงระบบมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากถูกต่อย แต่อาจจะช้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรืออาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองรูปแบบ
-การรักษาปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้น (คล้ายๆ กับการแพ้ที่รุนแรงซึ่งเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ) คือการให้ยาอะดรีนาลีนทางกล้ามเนื้ออย่างเร่งด่วน
-ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองเชิงระบบจากการถูกแมลงกัดต่อยควรจะส่งต่อให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้-ภูมิคุ้มกัน (allergist–immunologist) เพื่อการทดสอบสำหรับ venom-specific IgE
-ฉีดวัคซีนภูมิแพ้ทางใต้ผิวหนัง (subcutaneous immunotherapy) ควรได้รับการพิจารณาให้แบบ routine ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้เชิงระบบจากการถูกแมลงกัดต่อยและผู้ที่มีผลการทดสอบเป็นบวกต่อ venom-specific IgE

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1302681

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น