วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

2,742 Care of the homeless: An overview

American Family Physician 
April 15 2014 Vol. 89 Number 8

ผู้เร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ชาย, ผู้หญิง, และเด็ก ในทุกเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ในแต่ละคืนมากกว่า 610,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีที่อยู่อาศัย; ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนดังกล่าวเป็นลักษณะครอบครัวเร่ร่อน คนไม่มีที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะเกิดความเจ็บป่วย มีอัตราการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตที่อายุน้อยกว่าประชากรทั่วไป อายุขัยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 42-52 ปี เด็กจรจัดจะมีการเจ็บป่วยมากกว่าและมีปัญหาด้านการศึกษาและพฤติกรรมมากขึ้น รายได้ส่วนบุคคลไม่เพียงพอ และขาดความสามารถในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นเหตุผลที่สำคัญสำหรับของการเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย
ความซับซ้อนของปัญหาทางการแพทย์สมัย​​ใหม่และการเจ็บป่วยทางจิต ที่กำเริบมาจากยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกันกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่นการขาดที่อยู่อาศัยและการขนส่งที่เหมาะสม) ทำให้ในส่วนนี้ของแต่ละกลุ่มประชากรเป็นความท้าทายที่ไม่ซ้ำกันสำหรับระบบการดูแลสุขภาพ, ชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาล
การบูรณาการเพื่อการดูแลสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทที่มีการขยายมากขึ้น พร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐดูเหมือนว่าเหมาะที่สุดขององค์ประกอบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของการดูแลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้มีความพอเพียงและประสบความสำเร็จ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวจะมีเหมาะสมในกับการจัดการกับความต้องการของผู้ป่วยที่เร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยที่ให้เกิดความต่อเนื่องของการดูแลรักษา และเป็นผู้นำของทีมสหสาขาวิชาชีพ

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0415/p634

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น