วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

2,736 Addison disease: Early detection and treatment principles

American Family Physician 
April 1 2014 Vol. 89 Number 7

Primary adrenal insufficiency หรือ Addison disease มีหลากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ autoimmune adrenalitisโดย autoimmune adrenalitis เกิดจากกทำลายที่ต่อมหมวกไตชั้นนอก (adrenal cortex) ก่อให่้เกิดการขาดฮฮร์โมน glucocorticoids, mineralocorticoids และ adrenal androgen ประมาณความชุกของโรคแอดดิสันในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกคือ 1 ใน 20,000 คน; ดังนั้นการสงสัยจากลักษณะทางคลินิกในระดับสูงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดการวินิจฉัย ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตจากการมีภาวะวิกฤตของต่อมหมวกไต (เช่นช็อค, ความดันโลหิตต่ำ, การสูญเสียปริมาณสารน้ำ)
อาการทางคลินิกก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตของต่อมหมวกไตที่บอกเป็นนัยๆ ได้แก่ ผิวคล้ำขึ้น, อ่อนเพลีย, เบื่ออาหาร, ความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนท่า, คลื่นไส้, ปวดกล้ามเนื้อและข้อ, และอาการอยากรับประทานเกลือ จะพบว่าระดับ cortisol ลดลงและระดับฮอร์โมน adrenocorticotropic เพิ่มขึ้น เมื่อลักษณะทางคลินิกน่าสงสัยผู้ป่วยควรได้รับการทดสอบการกระตุ้น cosyntropin เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
การรักษา primary adrenal insufficiency มีความจำเป็นต้องให้ชการชดเชยฮฮร์โมน mineralocorticoids และ glucocorticoids ในช่วงเวลาที่มีภาวะเครียด (เช่นเจ็บป่วย, การผ่าตัดที่ลุกล้ำ) ซึ่งขนาดของ glucocorticoids ในสภาวะเครียด (stress-dose) เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เพียงพอ การดูแล primary adrenal insufficiency หรือ autoimmune adrenalitis ต้องระมัดระวังโรคภูมิต้านทานผิดปกติที่อาจเกิดได้ โดย 50% ของผู้ป่วยโรคสามารถเกิดโรค autoimmune อื่นๆ ได้ในช่วงชีวิตของผู้ป่วย

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0401/p563


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น