วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

457. Atrial septal defect and pumonary hypertension

หญิง 47 ปี เหนื่อยง่าย PE: Systolic ejection murmur grade 3 left upper sternal border, CXR และ EKG ดังนี้ คิดถึงอะไรCXR พบมีการโตของ left atrial และ pulmonary artery ทั้งสองข้าง ผล Echocardiography มี flow ของเลือดวิ่งจาก LA ข้ามไป RA ซึ่งเห็นเป็น flow สีแดง จึงเข้าได้กับ ASD [วัดขนาดได้ 2.39 cm.] แต่ยังไม่มี flow สีน้ำเงินที่ย้อนจาก RA กลับมา LA และพบมีขนาดของหัวใจด้านขวาโตมากกว่าด้านซ้ายร่วมกับ EKG ซึ่งมี right axis deviation และมี right ventricular hypertrophy ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเข้าได้กับ pulmonary hypertension ซึ่งยังไม่มี eisenmenger syndromes

http://emedicine.medscape.com/article/898282-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น