วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

1,078. แนวทางปฏิบัติสำหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ

แนวทางปฏิบัติสำหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ  2552  

เนื้อหาประกอบไปด้วย
1. การวินิจฉัยโรค
2. การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ ผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ
3. การช่วยเหลือหรือรักษาผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศประเภทต่างๆ
4. การติดตามการรักษา และการปรึกษาแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
5. การปรึกษากุมารแพทย์หรืออายุรแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ
6. การปรึกษาแพทย์ผู้ผ่าตัดแปลงเพศ (ศัลยแพทย์ หรือ สูตินรีเวชแพทย์)
7. การติดตามการรักษา

Download http://www.rcpsycht.org/attchfile/CPG_for_GID.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น