วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

1,096. Antero-lateral wall myocardial infarction

EKG ชาย 56 ปี What Dx?

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

พบมี ST-segment elevation in I, aVL และมี T wave สูงใน V1-V5 โดยมี reciprocal change ใน inferior leads บ่งบอกว่ามี  anterior/antero-lateral wall myocardial infarction แต่เป็น Q wave V1-3 ซึ่งบอกว่าน่าจะเกิดมาสักระยะ โดย Q wave อาจจะเกิดในช่วงเวลาเป็นชั่วโมงหรืออาจเกิดหลัง 24 ชม. ไปแล้วก็ได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น