วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

1,107. แนวทางการวินิจฉัยและรักษา Dyspepsis

Algorithm แนวทางการวินิจฉัยและรักษา Dyspepsis
โดยกลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร สมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น