วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

1,109. ผู้ป่วยหญิง 35 ปี เจ็บอกซ้าย ไข้ 2 สัปดาห์

ผู้ป่วยหญิง 35 ปี เจ็บอกซ้าย ไข้ ไอ 2 สัปดาห์ CXR ดังภาพที่ 1, U/S มี left pleural effusion, Thoracentesis ได้น้ำสีเหลืองใส
Profile:WBC 2,600 /cu.mm, RBC 280 /cu.mm, Mono 88%, PMN 12%, gram stain: neg, AFB: negative
Protein 4.77 g/dl, sugar 73 mg/dl , LDH 1,003 U/L, ADA 39 U/L, Culyure + cyto รอผล
หลังให้ยารักษาวัณโรค 1 สัปดาห์  อาการหอบเหนื่อยมากขึ้น CXR ดังภาพที่ 2
จะให้การดูแลรักษาต่ออย่าง ด้วยเหตุผลใด?
หลังจาก Thoracentesis release ไม่ได้ W/U เพิ่มเพราะมั่นใจว่าน่าจะเป็น TB pleura ต่อมาผู้ป่วยหายเหนื่อย สามารถทำงานได้ปกติ ผล F/U CXR พบว่า pleural effusion ลดลง ดังภาพด้านล่าง

Review ดูเขาเขียนว่า "Most commonly manifests as an acute illness
Complete resorption of fluid 6-12 weeks"
พอดีไปประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ จึงได้ถาม อ.เจริญ ชูโชติถาวร จากสถาบันทรวงอก อ. บอกว่าเป็นลักษณะของการดำเนินโรคได้ และต้องใช้เวลากว่าจะ resolve effusion และค่าปกติของ ADA แต่ละวิธีจะไม่เท่ากัน ให้กับไปดูค่าปกติของการตรวจที่ใช้อีกที

Ref: http://www.indiachest.org/teaching_material/TBeff.pdf

3 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ