วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

1,102. แนวทางเวชปฏิบัติ โรคลิ้นหัวใจพิการสำหรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ

แนวทางเวชปฏิบัติ โรคลิ้นหัวใจพิการสำหรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ
(Vulvular heart disease for primary medical care)

วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิชาการสัญจร ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจ พี่ดูแลน้อง
จึงมานั่งดูหนังสือพบว่า แนวทางเวชปฏิบัติ โรคลิ้นหัวใจพิการสำหรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ แม้จะออกมาแล้วหลายปีแล้ว แต่เนื้อหายังใช้ได้ดี มีประโยชน์ อ่านง่าย นำไปใช้ได้สะดวกจึงอยากแนะนำเผื่อใครยังไม่มี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคลิ้นหัวใจพิการได้
2. เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของสถานพยาบาลแต่ละระดับได้
3. เพื่อให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม


Link download http://wwwnno.moph.go.th/dms/cpg/mtre/med_guide/cpg_1_1_11.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น