วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

1,088. Cryptosporidium suspect

 หญิง 40 ปี UP with rheumatoid arthritis ถ่ายเหลว 1 วัน Modify AFB ของ stool พบดังนี้(CD4 371, 22%) กล้องใช้หัว x 100 นะครับ
What Dx.? Mx.?


ได้ลงคำถามในเว็บไซต์ Thaiclinic.com Doctor room พบว่าแพทย์ที่ตอบมาให้ความเห็นว่าเป็น Cryptosporidium

Cryptosporidium parvum. Rounded oocysts (pink) are seen, which contain the infective sporozoite stage

Size, shape, and staining morphologic features of control materials containing coccidians using a modified acid-fast stain (oil, x100). Left, The oocysts of Cyclospora cayetanensis measure 7.7 to 10.0 µm in diameter.[30] Staining quality varies dramatically from no stain uptake by the oocysts (arrow) to bright pink staining. Center, Morphologic features of Cryptosporidium parvum. Oocysts stain faintly (arrows) to intensely pink with the stain. Compared with the Cyclospora oocysts, the C parvum oocysts are smaller, measuring 4 to 6 µm in diameter, and are round to irregularly shaped.[29] Right, Isospora belli from cat feces demonstrates the characteristic large, thick-walled immature oocyst containing the modified acid-fast sporoblast

Ref

1 ความคิดเห็น:

  1. ชาร์ป8/4/54 21:52

    CRYPTOSPORIDIASIS??? เหมือนจำได้ว่าไม่มียารักษามั้งครับ --''

    ตอบลบ