วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

1,083. Lung anatomy

Lung Anatomy
หมายเลข 1-20 คือ?
   Anterior view of segments

1. Right upper Lobe: Apical Segment
2. Right upper Lobe: Posterior Segment
3. Right upper Lobe: Anterior Segment
4. Right middle Lobe: Lateral Segment
5. Right middle Lobe: Medial Segment
6. Right lower Lobe: Anterior Basal Segment
7. Left upper Lobe: Apical Posterior Segment
8. Left upper Lobe : Anterior Segment
9. Left upper Lobe: Lingula Superior Segment
10. Left upper Lobe: Lingula Inferior Segment
11. Left lower Lobe: Anteromedial Segment

นี่เป็นเพียงตัวอย่าง ยังมีรายละเอียดของ Lobe, Segment ทั้งในแนว Anterior, Posterior Rigth lateral, Left lateral อีก สนใจดูตามลิ้งต์เพิ่มนะครับ

Link: http://fitsweb.uchc.edu/ctanatomy/chest/review/segments-anterior.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น