วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

1,106. แนวทางประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจก่อนการผ่าตัด

แนวทางประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจก่อนการผ่าตัด

อ้างอิงจาก ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for non cardiac Surgery เป็นหลัก
เรียบเรียงโดย นพ. เจริญลาภ อุทานปทุมรส

ใช้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านโรคหัวใจในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดที่ไม่ใช่การผ่าตัดหัวใจ ซึ่งกลุ่มที่ควรได้รับการประเมินได้แก่
1. ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (known coronary artery disease)
2. ผู้ป่วยที่มีอาการหรืออาการแสดงที่บ่งว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ(new onset of signs or symptoms suggestive of CAD)
3. ผู้ที่ยังไม่มีอาการตั้งแต่อายุ 50 ขึ้นไป

Link, download http://www.thaiheartclinic.com/guidelines/preopguide.pdf

1 ความคิดเห็น: