วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

1,110.ในบางครั้ง CXR ของ heart failure และ ARDS แยกกันยาก จะมีหลักในการแยกอย่างไร?

ในบางครั้ง CXR ของ heart failure และ ARDS แยกกันยาก จะมีหลักในการแยกอย่างไร?


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

Signs indicate heart failure: alveolar edema with perihilar consolidations and air bronchograms, pleural fluid, prominent azygos vein and increased width of the vascular pedicle and an enlarged cardiac silhouette
X-ray Findings in ARDS:
• No cardiomegaly
• No pleural effusions
• No Kerley B lines
• Delay in onset of any x-ray findings for at least 12 hours post-insult
• Between 12 and 24 hours
  -Patchy alveolar infiltrates in both lungs
• Between 24 and 48 hours
  -Coalesce to produce massive air-space consolidation of both lungs
• From 5 to 7 days
  -Clearing is frequently 2° effects of CPP ventilation rather than true healing
  -Pneumonia may superimpose
  -Difficult to recognize but look for new focal infiltrates and pleural effusion
• More than one week
  -Coarse reticular interstitial disease which may lead to fibrosis


http://www.learningradiology.com/notes/chestnotes/ards.htm

1 ความคิดเห็น:

  1. chutchai GP1/5/54 14:20

    หลักการน่าจะคล้ายกันคือรอยโรคอยู่ที่ Alveolar lesion ครับ ลักษณะของ ARDS มันมี vascular injury และ interstitial ของปอด จะทำให้เป็นลักษณะ ground glass appearance กระจายทั้งสองข้างคล้าย heart failure แต่ดูลักษณะ lung marking ของ heart failure จะไม่ชัด เหมือน ARDS คนนี้เหมือน ARDS ครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ

    ตอบลบ