วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

1,084. Mechanism of reentry

รูปนี้ใช้เพื่อแสดงอะไร แต่ละภาพมีความหมายอย่างไร และก่อให้เกิดอะไรขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับ

Mechanism of reentry
-รูป A กระแสไฟฟ้าจะวิ่งจาก SA node ผ่านไปได้ 2 ทาง คือทาง AV node และ accessory pathway
-ในรูป B premature atrial impulse จะเกิดและวิ่งไปถึง accessory pathway ในขณะที่ยังเป็นช่วงของ refractory period จึงไปต่อไม่ได้ แต่สามารถผ่านไปทาง AV node ได้ ซึ่งกระแสไฟฟ้ามีเวลาเพียงพอที่จะวนผ่าน AV node และข้าม ventricle กลับขึ้นมาสู่ accessory pathway สามารถเกิดการการกระตุ้นและการนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาสู่ atrium ได้ดังในรูป C
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขึ้นมาใหม่นี้จะผ่านทาง AV node แบบต่อเนื่องสามารถกระตุ้นเนื้อเยื่อหัวใจ และเกิดเป็น reentry circuit แบบถาวรขึ้นมา

2 ความคิดเห็น:

  1. kyoshiro6/4/54 12:56

    AVRT (narrow complex)

    ตอบลบ
  2. เมื่อเริ่มต้นSA nodeสร้างสัญญาณไฟฟ้าขึ้น กระแสไฟสามารถเดินทางทั้งผ่านAV node และ accessory pathway เมื่อมาเจอกันเลยหักล้างกันไป ต่อมาเมื่อมีจุดใดๆในatriaสัญญาณไฟฟ้าขึินก่อนเวลาอันควร(premature atrial complex) พร้อมกับaccessory pathwayยังคงอยู่ในrefractory period ทำให้กระแสไฟผ่านเฉพาะส่วนAV nodeเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อกระแสที่ผ่านลงมาสู่ventricles ไหลย้อนกลับขึ้นไปข้างบนพอเหมาะกับaccessory pathway ขณะนั้นสามารถถูกdeporalizeได้ กระแสจึงได้ผ่านทางaccessory pathway ขึ้นไปกระตุ้น atriaได้ เกิดเป็นกระแสไหลวน(reentry) ขึ้นลงกระตุ้นatria และ ventriclesต่อไป

    ตอบลบ