วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

1,077. Care of transsexual persons

Care of transsexual persons
Clinical Practice
N Engl J Med    March 31, 2011

ชาย 40 ปี สุขภาพแข็งแร็งประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มีความรู้สึกลำบากในการใช้ชีวิตแบบ ผู้ชาย ในช่วงวัยเด็กมักชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงและมักนึกถึงความรู้สึกดังกล่าว ในช่วงเวลาต่อมารู้สึกว่าตนเองน่าจะมีบุคลิกลักษณะของผู้หญิงที่อาศัยในร่า งกายของผู้ชาย หลังมีความรู้สึกดังกล่าวมากขึ้นเขาจึงสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพศตรงข ้ามเท่านั้นที่จะทำให้เขามีความสุข ท่านจะให้คำปรึกษาเขาอย่างไร?

การสามารถแยกลักษณะทางเพศเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชายหรือหญิง แต่ความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญในการแยกระหว่างเพศทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ (physical phenotype) เรียกว่าเป็นความผิดปกติของการแยกเอกลักษณ์ทางเพศ(gender identity disorder) จากประสบการณ์ ส่วนคำว่า gender dysphoria จะหมายความถึงความทุกข์ทรมานเรื้อรังจากสภาวะดังกล่าว อาการแสดงของความผิดปกติอาจจะเริ่มจากง่ายๆ เช่นการที่มักจะอยู่เป็นสมาชิกกับเพศตรงข้ามโดยอาจมีการปรับตัวทางร่างกายเพียงบางส่วนหรืออย่างเต็มที่โดยการใช้ฮอร์โมนและศัลยกรรม พบว่าประมาณ 66% ความผิดปกติได้เริ่มต้นในวัยเด็ก สำหรับที่เหลือจะพัฒนาต่อไปในช่วงอายุต่อมาและในกลุ่มหลังนี้มักเป็นผู้ชายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพศใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีเพราะเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เคยเป็นอยู่เดิมมานานแล้ว
โดยปกติความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศถูกมองว่าเป็นลักษณะทางด้านจิตเวชและสามารถที่จะทำการจัดหมวดหมู่โดยใช้ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (ตารางที่1)
แต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติของของเอกลักษณ์เพศ ซึ่งพบว่าบางส่วนก็ไม่ได้มีความผิดปกติทางด้านจิตเวชร่วมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นเพศตรงข้ามกับเกิดผลประโยชน์กับเขาเหล่านั้นเสียด้วยซ้ำ


อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1008161

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น