วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

1,105. High alert cardiac drug

High alert cardiac drug

โดยDoctor  Heart ใน http://www.thaiheartclinic.com/
โดยมียาต่างๆ ดังนี้
-Adrenaline
(epinephrine)
-Noradrenaline
(Noradrenaline)
-Adenosine
-Dopamine
-Dobutamine
-Nitroglycerin
-Sodiumnitroprusside
-Amiodarone

Link, download http://www.thaiheartclinic.com/guidelines/cardiodrugs.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น