วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2554

1,095. Latent tuberculosis infection in the United states

Latent tuberculosis infection in the United states
Clinical Practice
N Engl J Med    April 14, 2011

กว่า 80% ของของวัณโรคในสหรัฐอเมริกาเป็นผลมาจากการการติดเชื้อแฝง(Latent tuberculosis) และเกือบทุกกรณีเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการให้ยาตามแนวทาง ดังนั้นกระทรวงสาธารณะสุขของสหรัฐอเมริกา จึงให้คำแนะนำในการคัดกรองและการรักษาของผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดวัณโรคซ่อนเร้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อการขจัดวัณโรคในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มีวิธีโดยตรงในการตรวจเพื่อหาเชื้อวัณโรคแฝงได้ในแต่ละคน แต่การตรวจประเมินผลของการติดเชื้อแฝงอาศัยการวัดการตอบสนองภูมิคุ้มกันเป็นตัวแทนของการมีอยู่ของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่สมบูรณ์นัก เมื่อเร็ว ๆ นี้การทดสอบเฉพาะเชื้อวัณโรคที่ซ่อนเร้นถูกทดสอบทางผิวหนัง(tuberculin skin test) ข้อมูลจากการสำรวจตัวแทนของกลุ่มประชากรสหรัฐอเมริกาพบว่ามี 4.2% ของคนที่ถูกคัดกรองกับการทดสอบนี้ในช่วงปี 1999 และ 2000 มีวัณโรคแฝง ถึงแม้ว่าการทดสอบทางผิวหนังมีความไว แต่ความจำเพาะไม่ดี และมีเพียง 5% ของคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติที่มีผลบวกกับการทดสอบจะมีการเปลี่ยนจากการติดเชื้อแฝงแล้วเกิดเป็นโรคในช่วงชีวิตของพวกเขา
นอกจากนั้นในขณะนี้ยายังได้รับการแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดโรคโดยใช้เวลา 4 ถึง 9 เดือน ซึ่งอัตราการรับประทานยาจนครบตามสูตรในการรักษา(adherence)น้อยกว่า 50%

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น