วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

1,100. Proteinuria examination

การตรวจโปรตีนและอัลบูมินในปัสสาวะซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของโรคไตเรื้อรังและความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีเกณฑ์การวินิจฉัยอย่างไรครับ?
2 ความคิดเห็น:

  1. แล้วในคนไข้เบาหวานที่ตรวจalbumin แล้วพบว่า มากกว่า 300
    การให้ ACEI for renoprotective ยังจำเป็นต้องให้ไหมค่ะ หรือไม่ได้ช่วยแล้ว /ภก.กุ้ง

    ตอบลบ
  2. แม้แต่จะเป็น Macro albuminuria หรือเป็น proteinuria (มากกว่า 300 mg/day) แล้ว ACEI ก็ยังช่วยครับ

    ตอบลบ