วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

1,091. CT adbomen anatomy

CT adbomen anatomy
หมายเลข 1-15 คือ?

1, Liver.
2, Gallblader fossa (history of cholecystectomy).
3, Right portal venous branch.
4, Portal vein.
5, Pancreatic tail.
6, Inferior vena cava.
7, Celiac artery.
8, Hepatic artery.
9, Descending aorta.
10,Stomach
11, Splenic vein.
12, Spleen.
13, Right diaphragmatic crus.
14, Left diaphragmatic crus
15, Splenic artery.

Ref: http://www.bramjnet.com/vb3/showpost.php?p=7110537&postcount=21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น