วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,155. Valvular heart disease with pregnancy

หญิง 27 ปี ตั้งครรภ์ GA 34 wks. มี U/D mild MR และ mild TR ไม่มีอาการผิดปกติ
จัดเป็นความเสี่ยงระดับใด? ต้องให้การดูแลในช่วงคลอดอย่างไร?(Good LVEF)

ผู้ป่วยจัดอยู่ใน NYHA functional Class I มี minimal MR with minimal TR and normal LV systolic function และอยู๋ในกลุ่มเสี่ยงต่ำทั้งในมารดาและในทารก
ถ้าเป็นการคลอดตามปกติหรือการผ่าตัดคลอดจากคำแนะนำข้างล่างพบว่าไม่ได้แนะนำว่าต้องให้ยาปฎิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อลิ้นหัวใจ

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น