วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,193. หญิง 62 ปี มีโรคประจำตัวเดิมคือ Hypereosinophilic syndrome มาด้วยปวดเมื่อยตามร่างกาย ไข้สูง หน้าบวม 2 วัน

หญิง 62 ปี มีโรคประจำตัวเดิมคือ Hypereosinophilic syndrome มาด้วยปวดเมื่อยตามร่างกาย ไข้สูง หน้าบวม 2 วัน ตรวจร่างกาย: No dyspnea, Angioedema of facial and neck, H&L:WNL, Abd: WNL
ผล CBC: WBC 19,100, Eo 50%, L 25%, N 23%, ตรวจการทำงานของตับ-ไต ปกติ, UA: albumin trace, CXR: normal heart size, no pulmonary parenchymal lesion
คิดว่าการที่มีหน้าบวม ไข้สูงจะเป็นจากโรคประจำตัวเดิมของผู้ป่วยได้หรือไม่อย่างไร ถ้าได้จะให้การรักษาอย่างไรครับ?

คิดว่าอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของ Angioedema ซึ่งเรียกว่า Angioedema-eosinophilia syndrome ผู้ป่วยอาจจะมีไข้ คัน ปวดกล้ามเนื้อ ร่วมกับการตรวจพบมีเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophilia สูง

การรักษา: antihistamines, corticosteroids และ epinephrine

ภายหลังจากให้การรักษา 3 วันต่อมาพบว่า angioedema หายไป และผลตรวจ CBC ซ้ำพบว่ามี WBC 7,000, eosinophil เหลือ 2% ครับ

Ref: http://www.healthguidance.org/entry/4540/1/Knowing-Angioedema.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น