วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,175. แนวทางเวชปฏิบัติการให้โภชนบำบัดในพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวาน

แนวทางเวชปฏิบัติการให้โภชนบำบัดในพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวาน
จัดทำโดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์สภาวะสุขภาพปัจจุบันพบว่า สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในผู้ป่วยเกิดจากโรคเรื้อรัง และจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยปัจจัยเสี่ยงหลัก 4 ประการ คือ อาหาร, ออกกำลังกาย,บุหรี่ และแอลกอฮอล์
 โรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ได้ดูแลรับผิดชอบในด้านสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารและโภชนาการ จึงได้คิดจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการให้โภชนบำบัดในพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวานขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารอย่างเหมาะสมในแต่ละมื้อและแต่ละวัน เลือกฉันภัตตาหารตามแนวทางสายกลางในขณะที่อาพาธในโรงพยาบาล และแนวทางปฏิบัติเมื่อกลับวัดอีกทั้งได้รวบรวมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวานแบบองค์รวม จากทีมสหวิชาชีพส่งผลให้
พระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18/6/54 08:14

  พี่หมอ ผมโหลดมาอ่านแล้วคับ....
  อ่านให้เจ้าอาวาส วัย 89 ปี ฟังครับ

  ให้กรอกแบบสอวถาม ยังไงยินดี เต็มใจครับ

  น้อง topicort

  ตอบลบ
 2. เดี๋ยวจะบอกอีกทีครับ ขอให้ได้บุญมากๆ ในการบวชนะครับ

  ตอบลบ