วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,163. Premature atrial contraction and premature ventricular contraction

EKG ของหญิง 85 ปี พบมี Arrhythmia อะไรบ้าง

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

พบมี PVC ที่มีหลายรูปแบบ ซึ่งเรียกว่า Multifocal PVC, พบมี PAC แต่ PAC ตัวแรกไม่เห็น P wave ที่ชัดเจน จึงไม่ค่อยแน่ใจ และหลัง PAC จะมี RR interval ที่ยาวขึ้นซึ่งเป็นลักษระที่พบใน PAC อยู่แล้ว ดังแสดงไว้ในรูปด้านล่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น