วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,180. Suprasternal view echocardiography

Suprasternal view echocardiography

วาง transducer ลงที่ตำแหน่ง suprasternal  ให้ marker ของ transducer ไปทางด้านศีรษะผู้ป่วยและหมุนไปทางขวาประมาณ 45°
สามารถใช้ในการตรวจประเมิน arch of aorta, asceding aorta, arch และ proximal descending aorta สามารถประเมิน congenital heart disease, ตรวจหา coarctation of aorta, proximal dissection of arota การดูแขนงของ pulmonary artery และ patent ductus arteriosus รวมถึงการตรวจโดย doppler เพื่อตรวจดู gradient ที่ข้ามผ่านใน aortic stenosis
-Aortic arch (*)
-Neck arteries (TB, CL, SL) 
-Right pulmonary artery (RPA)
-Left atrium (LA) 
-Descending aorta (Des)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น