วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,172. Pericardial effusion/Chronic renal failure

หญิง 74 ปี DM, HT, CRF, Hypertriglyceridemia, เหนื่อยง่าย บวม CXR: markedly cardiomegaly, Basic echo พบ pericardial effusion ทางด้าน anterior 8 มม, ด้านposterior 15 มม, EF 52%, ผล Cr = 3.83 (ผู้ป่วย นน. 76 กก.)
-Pericardial effusion ที่ตรวจพบ สามารถอธิบายจาก CRF ได้หรือไม่?
ถ้าได้จะให้การรักษาอย่างไรครับ?
CXR

เมื่อคำนวน Creatinine clearance พบว่าจะได้ 15.5 ml/min ซึ่งจากข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่พบว่าถ้า Creatinine clearance 20 ml/min สามารถเกิด Uremic pericarditis ได้ และพบว่ายิ่ง Creatinine clearance ต่ำลงโดยเฉพาะต่ำกว่า 10 ml/min ยิ่งมีโอกาสเกิดมากขึ้น แต่การจะบอกว่าเป็นจาก CRF คงต้องตรวจเพื่อตัดสาเหตุอื่นออกไปด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น