วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,170. Aortic stenosis type

Aortic stenosis type

เราอาจจะเคยได้ยินคำศัพท์บางคำของ Aortic stenosis เช่น subvalvar, supravalvar เราลองมาดูคำอธิบายกันนะครับ

คำว่า Aortic stenosis อาจเรียกว่า Left ventricular outflow tract obstructions โดยรูปแบบของ aortic stenosis อาจเป็นที่
-ที่ตัวลิ้นหัวใจ (aortic valve, valvar) สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ bicuspid aortic valve, calcify เมื่ออายุมากขึ้น
-ตำแหน่งที่ต่ำกว่าลิ้น (subvalvar) สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ Discrete Subvalvar Aortic Stenosis (DSVAS) จะเป็นลักษณะผังผืดไปอุดกั้นที่บริเวณ outflow tract
-และตำแหน่งที่อยู่เหนือลิ้น (supravalvar) สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ Williams Syndrome ซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยจะมี mild mental retardation และมีแนวโน้มการเกิด pulmonary stenosis หรือ arterial stenosis ชนิดอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นขอให้ดูรูปข้างล่างประกอบRef: http://www.vaheart.com/aortic-stenosis/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น