วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,173. Estimation of right ventricular systolic pressure

Estimation of right ventricular systolic pressure

การประเมินความดันหลอดเลือดแดงของปอดอาจประเมินได้โดยดูจาก right ventricular systolic pressure (RVSP)  หรือดูจาก tricuspid regurgitation velocity เป็นวิธีที่  non-invasively โดยการใช้ echocardiography

เป็นการคำนวนโดยเกิดจาก
Gradient ระหว่าง right ventricle กับ right atrium + pressure ใน right atrium

การคำนวน gradient ระหว่าง right ventricle กับ right atrium
เริ่มจากหา maximum velocity ของ tricuspid regurgitation jet
โดยการใช้ continuous-wave ใน apical four chamber view โดยวางตัวชี้(cursor)ไปที่บริเวณส่วนบนสุดของ jet แล้ววัดดังในภาพ (แต่ในภาพเป็นช่วงที่ไม่เห็น regurgitation jet นะครับ)

[Peak gradient (P) ของ tricuspid regurgiation คำนวนจาก velocity (V) ซึ่งใช้ simplified Bernoulli Equation: P = 4 x (Vยกกำลัง2) ซึ่งเครื่องอาจจะคำนวนมาให้เลย]
โดย V จะมีหน่วยเป็น เมตร/วินาที
 ตัวอย่างการคำนวน

การหา Right atrial pressure สามารถคำนวนจากขนาดของ IVC

การแปลผล

Ref:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น