วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,167. Small pulmonary nodules detected on CT scans

หญิง 46 ปี. มาปรึกษาด้วยว่าตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบมี Subpleural nodule at right basal lung diameter 3 mm.(incidental finding) ท่านจะให้คำปรึกษาและมีแนวทางการดูแลอย่างไร?

จากข้อมูลพบว่า ก้อนที่ตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ถ้าก้อนขนาดเล็ก(<5 มม) ในผู้ป่วยซึ่งไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อน จะมีโอกาสเกิดมะเร็งน้อยกว่า 1%, แต่เป็น 0.2% สำหรับก้อนที่น้อยกว่า 3 มม, 0.9% สำหรับขนาดระหว่าง 4–7 มม, 18% สำหรับขนาดระหว่าง 8–20 มม และ 50% ถ้าขนาดมากกว่า 20 มม
และสามารถสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น