วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,160. แนวทางการปฎิบัติมาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกในประเทศไทย

แนวทางการปฎิบัติมาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกในประเทศไทย
(A Guideline in the Diagnosis and Management of Acute Rheumatic Fever in Thailand)

โดยชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
 

Link http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/ARFGuideline.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น