วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,156. Intravenous thrombolytic therapy for acute ischemic stroke

Intravenous thrombolytic therapy for acute ischemic stroke
Clinical therapeutics
n engl j med   june 2, 2011

โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากภาวะการขาดเลือดเป็นผลจากการอุดตันของหลอดเลือดทำให้ลดการไหลเวียนของเลือดในสมองไปยังพื้นที่ในสมองที่รับผิดชอบโดยหลอดเลือดแดงนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นชนิด thrombotic หรือ embolic ก็ได้ ถ้าหากมีการลดลงของเลือดอย่างรุนแรงมากเพียงพอจนมีผลต่อในระดับเซลล์จะนำไปสู่การตายของเนื้อเยื่อ การปล่อยสารสื่อประสาทที่เป็นกรดอะมิโนชนิด excitatory, การไหลเข้าของแคลเซียม, การเกิดขึ้นของอนุมูลอิสระออกซิเจน, การเกิด depolarization ของผนังเซล ซึ่งในที่สุดก่อให้เกิดการสูญเสียความสมบูรณ์เมมเบรนและนำไปสู่ผลร้ายคือการขาดเลือด

แนวคิดใหม่ของการบาดเจ็บจากขาดเลือดของเซลล์ประสาท, astrocytes และโครงสร้างของหลอดเลือดโดยความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้จะรวมกันเป็น neurovascular unit การรบกวนต่อสัญญาณการสื่อสารที่มีความสลับซับซ้อนและรบกวนต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของneurovascular unit อาจมีบทบาทสำคัญในการเกิดการบาดเจ็บของสมองอันเนื่องจากการขาดเลือด
Matrix metalloproteinase 9 ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการขาดเลือดและอาจนำไปสู่การสลายของ blood–brain barrier และการมีเลือดออกแทรกซ้อนตามมา(hemorrhagic transformation) ในทำนองเดียวกันความเครียดออกซิเดทและการอักเสบจะถูกกระตุ้นโดยภาวะการขาดเลือดและนำไปสู่ขบวนการบาดเจ็บระดับเซลล์และการตายของเนื้อเยื่อ

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Pathophysiology and Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use
Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น