วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,179. Pulmonary valve in parasternal short axis view (Echocardiography)

Pulmonary valve in parasternal short axis view (Echocardiography)

Palmonic valve เป็นลิ้นที่ค่อนข้างดูยากเมื่อเทียบกับลิ้นอื่นๆ สำหรับผู้ที่ทำ Echiocardiography มือใหม่ รวมทั้งตัวผมด้วย view ที่ทำให้เห็นลิ้นนี้ชัดอีก view หนึ่งคือ Parasternal short axis ที่ระดับ aortic valve โดยเอียง transducer ลงไปทางด้านขวาเล็กน้อย หรืออาจเรียกว่าเป็น pulmonic valve view ดังภาพ

[TV - tricuspid valve, RVOT - right ventricular outflow tract, PV - pulmonic valve, PA - pulmonic artery, LA - left atrium, RA - right atrium, RV - right ventricle, AML - anterior mitral leaflet, PML - posterior mitral leaflet, LV - left ventricle, ALPM - anterolateral papillary muscle. PMPM - posteromedial papillary muscle.]Ref:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น