วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,181. Anosmia post traumatic injuries

หญิง 18 ปี เมื่อสามสัปดาห์ก่อน ล้มศรีษะกระแทกพื้น ไม่หมดสติ หลังจากนั้นไม่ได้กลิ่น
ได้รับการทำ CT brain ไม่พบความผิดปกติ จะให้การดูแลรักษาอย่างไร การดำเนินของโรคโดยจะดีขึ้นในเวลาเท่าไร มีโอกาสหายมากน้อยเท่าไร

เชื่อว่าการบาดเจ็บที่ศรีษะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการที่จมูกไม่ได้กลิ่น มักเป็นกับผู้ที่อายุยังไม่มาก อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-50 ปี โดยเฉพาะผู้ชาย เพราะมีโอกาสการบาดเจ็บที่ศรีษะได้บ่อย ตำแหน่งของสมองที่ได้รับผลกระทบมักเป็นที่ frontal และ occipital lobes ระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้กลิ่นจะสัมพันธ์กับความรุนแรงและขนาดของการได้รับบาดเจ็บ โดยการบาดเจ็บที่ศรีษะทำให้เกิดการหลุดลอกของ olfactory filaments จากตำแหน่งของมันที่อยู่ส่วนบนของ cribriform plate จึงทำให้สัญญานไปที่ olfactory bulb ไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของ neuroepithelium สนับสนุนว่ามีการเสื่อมolfactory nerve
การทดลองในสัตว์หลายชิ้นมีหลักฐานข้อมูลว่าการที่มีเลือดออกหรือสมองขาดเลือดทำให้เกิดการเสื่อมของของ olfactory epithelium โดยที่ olfactory nerve ยังคงปกติ
ที่กล่าวมาทั้งสองคือกลไกที่ใช้เพื่ออธิบายภาวะดังกล่าว 
Olfactory system มีความสามารถในการสร้างตัวขึ้นมาใหม่ โอกาศในการกลับฟื้นคีนอยู๋ที่ประมาณ 15% - 39%. โดยระยะเวลาที่หายมักเริ่มในช่วงสามเดือนแรก แต่ถ้านานเกิน 1 ปีไปแล้วโอกาสจะน้อยลง ในการฟื้นกลับมาปกติในช่วงแรกเกิดจากการหายของลิ่มเลือดที่เคยเกิดขึ้น ส่วนในระยะหลังเกิดจากการเจริญกลับขึ้นมาใหม่ของเซลในระบบประสาท  โดยพบว่าบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานถึงห้าปีจึงจะหายเป็นปกติโดยสมบูรณ์
และจากการสืบค้นดูพบว่ายังไม่มีการรักษาหรือยาที่เป็นการรักษาเฉพาะ

Ref: http://www.cardiff.ac.uk/biosi/staffinfo/jacob/Anosmia/anosmia.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-4486.2008.01819.x/full
http://www.internationalbrain.org/?q=node/149

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น