วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,158. Arterial blood gas calculator online

Arterial blood gas calculator online

บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตรวจหรือแปลผล Arterial blood gas มานาน ซึ่งอาจจะลืมได้ เมื่อต้องคำนวนและให้การวินิจฉัยการตรวจ ซึ่งกว่าจะทบทวนฟื้นฟูความรู้ คงต้องใช้เวลามาก เราอาจจะมีวิธีช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการนำไปใช้งานและดูแลรักษาผู้ป่วย แล้วค่อยไปทบทวนความรู้ทีหลัง
โดยการคำนวนและแปลผลผ่านเว็บไซต์ แต่นี่เป็นเทคนิกแก้ไขเบื้องต้น ถ้าต้องใช้และแปลผลเป็นประจำแนะนำว่าควรศึกษาให้ลึกซึ้งจะได้ประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นครับ โดยอาจใช้เว็บไซต์ที่ชื่อ Mindcalc.com ช่วยครับ แต่จริง ๆยังมีอีกหลายเว็บไซต์นะครับที่สามารถช่วยคำนวนได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น