วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,159. Thalassemia with pregnancy

หญิงที่เป็นธาลัสซีเมียเมื่อตั้งครรภ์จำเป็นต้องรับประทานธาตุเหล็กหรือไม่อย่างไร?


คนเป็นธาลัสซีเมียมีโอกาสที่จะมีปริมาณธาตุเหล็กสูงเกินกว่าร่างกายต้องการอยู่แล้ว หากตั้งครรภ์ควรตรวจว่ามีภาวะเหล็กเกินหรือไม่ โดยทั่วไปจะตรวจระดับของเฟอริติน ถ้าสูงก็ไม่ควรให้ธาตุเหล็ก แต่สามารถรับประทานยาบำรุงอื่นๆ ได้
หมายเหตุ
-คนที่เป็นธาลัสซีเมียไม่ว่าจะเป็นโรคหรือพาหะ อาจจะมีหรือไม่มีภาวะเหล็กเกินก็ได้ ต้องทำการตรวจเลือดพิเศษถึงจะทราบ(แต่ผู้ที่เป็นโรคชนิดรุนแรงจะมีโอกาสมีธาตุเหล็กเกินมากกว่า)
-และคนที่เป็นธาลัสซีเมียที่รับประทานหรือฉีดยาขับเหล็ก ต้องหยุดให้ยานะครับ เนื่องจากอาจมีผลต่อทารกในครรภ์ได้

Ref: http://www.healthtoday.net/thailand/women/women_96.html
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=5021&gid=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น