วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,162. Lamella calcification of gallstone

ชาย 47 ปี ปัสสาวะเป็นลิ่มเลือด ไม่ปวดท้อง สิ่งที่เห็นจากฟิล์มอธิบายสิ่งที่เกิดกับผู้ป่วยได้หรือไม่อย่างไร?

 ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ

นิ่วในถุงน้ำดี(Gallstone) มักมีลักษณะเป็น lamella หรือ lamina การภาพถ่ายรังสี plain abdomen ในท่าตรง ( anteroposterior - AP) และด้านข้าง ( lateral ) ซ่วยบ่งบอกตำแหน่งว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดี (ไม่ใช่ในไต) หรืออาจทำอัลตร้าซาวด์ ซึ่งได้ทำอัลตร้าซาวด์พบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีจริง ส่วนที่ไตขวาไม่พบนิ่ว
ดังนั้นจึงไม่อธิบายการปัสสาวะเป็นลิ่มเลือดของผู้ป่วยของ ซึ่งคงต้องหาสาเหตุต่อ

Ultrasound: Gall stone [collapse GB dueto non NPO]

Right kidney: not found stone

เพิ่มเติม
Lamella, Lamina แปลว่า ลักษณะโครงสร้างที่เป็นชั้นบางๆ

Ref:http://www.surgeons.or.th/main/view.php?group=8&id=204

1 ความคิดเห็น:

  1. จาก Film abdomen เป็นลักษณะ lamellated calcification
    เหมือน gallstone มากกว่า ไม่น่าจะอธิบายอาการผู้ป่วยค่ะ

    ตอบลบ