วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,169. Measurement of slope and pressure half time in aortic regurgitation

Measurement of slope and pressure half time in aortic regurgitation

การประเมินความรุนแรงของ aortic regurgitation อีกวิธีหนึ่งคือการวัด slope และ pressure half time (P1/2t)
ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ Continuous wave ใน apical five chamber view โดยการวัด Vmax (maximum velocity) และ slope แล้วเครื่องก็จะคำนวน pressure half time จาก slope ออกมาให้ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบดังข้างล่าง

Mild AR:  Slope < 200 cm/s2,   P1/2t > 400 msec
Moderate AR:  Slope 200-400 cm/s2,     P1/2 400 – 200 msec
Severe AR: Slope > 400 cm/s2,    P1/2 < 200 msec
ภาพตัวอย่างการวัด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น