วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,185. Tall T wave, difference cause

จากรูป Tall T wave คิดว่าสาเหตุของ Tall T wave ในทั้ง 3 ข้อน่าจะเกิดจาก
A.............................
B.............................
C.............................


ขอบคุณสำหรับควาเห็นครับ


1 ความคิดเห็น: