วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,190. n–3 Fatty acids in cardiovascular disease

n–3 Fatty acids in cardiovascular disease
Review article
Drug therapy
N Engl J Med    June 23, 2011

จากรายงานที่พบว่าของความชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำในประชากรของหมู่เกาะกรีนแลนด์ เอสกิโม (ชาว Inuits) ซึ่ง Bang และ Dyerberg ได้เดินทางไปยังเกาะกรีนแลนด์หกครั้งโดยเริ่มต้นในปลายปี 1960
พวกเขาได้ยืนยันว่ามีอัตราการเกิดที่ต่ำมากของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและมีการรายงานรูปแบบของ antiatherogenic ของไขมันในเลือดรวมทั้งการลดลงของการทำงานของเกล็ดเลือดอย่างเห็นได้ชัดของกลุ่มประชากรนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นชาวเดนมาร์ก
การค้นพบเหล่านี้ได้บ่งบอกถึง อาหารของชาว Inuit ซึ่งประกอบด้วยแมวน้ำและปลาวาฬที่มากมายไปด้วย n–3 fatty acids
นอกจากนั้นความชุกของการเกิดโรคที่เกียวกับการอักเสบและโรคของภูมิคุ้มกันในหมู่ชาวInuits ได้รับการรายงานว่าต่ำมากด้วย ในบทความจากการสัมมนาในปี 1978
Dyerberg และเพื่อนร่วมงานได้นำเสนอสมมติฐานที่ว่า n–3 fatty acidsที่มีอย่างมากมายในทะเลอาจจะให้การป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด และพวกเขาเริ่มงานวิจัยเกี่ยวกับผลลัพท์ที่อาจเกิดขึ้นจาก n–3 fatty acids ในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือด
ซึ่งเนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Historical Perspective
Biosynthesis of Essential Polyunsaturated Fatty Acids
Metabolism and Mechanisms of Action
Animal Models
Epidemiologic Studies
Clinical Trials
 -Secondary Prevention of Cardiovascular Disease
 -Prevention of Arrhythmias in Patients with Implantable    Cardioverter−Defibrillators
 -Comparisons of EPA, DHA, and ALA
Background Diet and Ratio of n–6 to n–3 Fatty Acids
Fish Contaminants and Counterbalanced Effects of n–3 Fatty Acids
Conclusions
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น