วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,116 แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา

จัดทำโดย
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กรมการแพทย์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความสำาคัญและแนวทางการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เข้าจอประสาทตา
-การจัดเครือข่ายบริการและบทบาทของเครือข่ายแต่ละระดับ
-แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยหลังจากการคัดกรองโรคแทรกซ้อนทางตา
-แนวทางในการรักษาโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา


ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/aw20121120-1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น