วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,083 สองร้อยปีแ่ห่งความก้าวหน้าของเวชปฏิบัติการผดุงครรภ์

Two hundred years of progress in the practice of midwifery
200th anniversary article
N Engl J Med  November 1, 2012

ไม่มีอะไรที่พิเศษดีไปกว่าความก้าวหน้าอย่างมากทางด้านสูติศาสตร์ทางการแพทย์ในอดีตช่วง 200 ปีที่ผ่านมา (สามารถดูจาก timeline ในบทความเต็มของบทความนี้ที่ NEJM.org)
ความก้าวหน้าในทักษะแต่เดิมที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใดและโชคชะตาหรือของแรงบันดาลใจที่วูบขึ้นมา แต่เพิ่มมากขึ้นจากการร่วมกันของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการคลอดบุตร
ความก้าวหน้าเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงในทางการแพทย์ทั่วไปเช่น เทคนิคปลอดเชื้อ, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ความสามารถในการวัดความดันโลหิตและการรับทราบถึงความสัมพันธ์กับภาวะ eclampsia
ความเข้าใจและการพัฒนาเทคนิคที่ก่อให้กิดการถ่ายเลือดอย่างปลอดภัย และเทคโนโลยีการด้านภาพถ่าย
และสิ่งที่ความสำคัญไม่แพ้กันคือการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติต่อผู้หญิง ซึ่งส่งผลให้เกิดการมีบทบาทสำคัญมากขึ้นของผู้หญิงในสังคม มีเอกภาพในการควบคุมความสามารถในการจัดการของตัวเองในด้านการสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ และวิวัฒนาการในธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
เพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะมีการบรรยาย 2 บทความต่อไปนี้  โดยบทความแรกคือสมมุติฐานที่มีในปี 1912, ส่วนอีกบทความจะเป็นของปี 2012
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
A lecture in 1912
Progress in the 20th century
A lecture in 2012
The future

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1209764

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น