วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,100 American College of Cardiology เสนอแนวทางการแปลผลของระดับ troponin

ACC Offers Guidance on Interpreting Elevated Troponin Levels
Expert Consensus Document | November 2012  Journal of the collect of cardiology
สรุปโดย Physician's First Watch for November 14, 2012

American College of Cardiology และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ได้ตีพิมพ์เอกสารซึ่งเป็นมติที่จะช่วยให้แพทย์แปลผลของการตรวจ troponin ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของ American College of Cardiology ให้ข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของระดับ troponin ไม่จำเป็นต้องเป็นการระบุว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด (myocardial infarction) แต่ป็นสิ่งบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของเนื้อร้ายเนื้อหัวใจตายที่เป็นลักษณะ necrosis (myocardial necrosis) การนำเสนอในเอกสารยังรวมถึงขั้นตอนวิธีการสำหรับการใช้ troponin ในการตัดสินใจทางคลินิก ได้แก่
-การตรวจ troponin ควรจะดำเนินการเฉพาะในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิกซึ่งสงสัยการมีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด
-สำหรับกรณีทางคลินิกที่ไม่ใช่การขาดเลือด การทดสอบตามปกติไม่ควรทำยกเว้นสำหรับการพยากรณ์โรคหัวใจในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยซึ่งได้รับยาเคมีบำบัดที่ชักนำให้เกิดการบาดเจ็บต่อหัวใจ
-สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันชนิด non ST-segment elevation ซึ่งความเสี่ยงโดยรวมมีมากกว่าความเสี่ยงเดี่ยวๆ จึงควรจะนำมาใช้ร่วมกับ troponin เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้การรักษา

Ref: http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=1389700

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น