วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,097 การใช้ Cogan lid twitch (Cogan sign) ในการตรวจหา myastinia gravis

Use of the Cogan lid twitch to identify myasthenia gravis
J Neuroophthalmol. 2011 Sep;31(3):239-40.

ที่มา เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของการตรวจ Cogan lid twitch (CLT) ในคลินิกระบบประสาท-จักษุ (neuro-ophthalmology clinic)
วิธีการศึกษา ได้ทำการตรวจผู้ป่วยที่มาในคลินิกระบบประสาท-ตาโดยแพทย์ระบบประสาท-จักษุ ซึ่งจะให้ผู้ป่วยมองตรงไปข้างหน้า โดยมองขึ้นบน-ลงล่าง และมองตรงไปข้างหน้าอีกครั้ง
จากนั้นประเมินหนังตาบนด้วยความระมัดระวังในทันเพื่อดูว่ามีการกระตุกขึ้นบนในช่วงสั้นๆ หรือไม่ ถ้ามีแปลผลว่าให้ผลบวก โดยสามารถทำซ้ำได้ตามต้องการ ซึ่งจะใช้การตรวจที่ได้มาประเมินร่วมกับการตรวจต่างๆ ได้แก่การตรวจเลือด, MRIs และ CTs
ผลการศึกษา จากการประเมินผู้ป่วย 117 คน พบว่า 24 คนเป็น myastinia gravis มี 18 คนให้ผลบวกต่อการตรวจดังกล่าว โดยผู้ป่วย 98 คน ให้ผลลบ แต่เป็น myastinia gravis 6 คน เมื่อคำนวนความจำเพาะได้เท่ากับ 99%, ความไว 75% โดยมี false positive 1%
สรุป การตรวจ Cogan lid twitch มีความจำเพาะและความไวเพื่อใช้ในการตรวจประเมิน myastinia gravis ในในคลินิกระบบประสาท-จักษุ

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21654336

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น