วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,114 แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน ทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

จัดทำโดย
-นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
ประธานอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
-นายแพทย์สมเกียรติ โพธิสัตย์
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
-นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-การดูแลรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
-การประเมินผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง -
-ข้อบ่งชี้ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกโรคไตหรืออายุรแพทย์โรคไต
-การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง


ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/aw20121120-2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น