วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,098 ระยะเวลาในการงดอาหารต่อผลการตรวจระดับไขมันในเลือด

Fasting time and lipid levels in a community-based population
A cross-sectional study
Original investigation 
Arch Intern Med Nov 12, 2012

แม้ว่าแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันแนะนำการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดโดยการงดอาหาร แต่จากการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าระดับไขมันที่ตรวจโดยไม่งดอาหารมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการตอบสนองต่อการบริโภคอาหารและอาจจะดีกว่าการงดอาหารในการทำนายผลผลลัพท์ต่อหัวใจและหลอดเลือด
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการงดอาหารกับระดับไขมันในเลือด
จากการศึกษาในประชากรรวมทั้งหมด 209,180 คน (เป็นผู้หญิง 111,048 และเป็นผู้ชาย 98,132 คน) ระดับ total cholesterol และ HDL แตกต่างกันเล็กน้อย ในกลุ่มที่งดอาหาร การคำนวนระดับ LDL พบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึง 10% ของกลุ่มผู้ป่วยที่มีการงดอาหารในระยะเวลาที่แตกต่างกันและระดับส่วนไตรกลีเซอไรด์เฉลี่ยพบว่ามีความแตกต่างกันได้ถึง 20%
สรุปได้ว่า การงดอาหารแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยในการแบ่งระดับไขมันในกลุ่มประชากรทัวไป ซึ่งช่วยชี้ให้เห็นว่าการงดอาหารที่ทำกันเป็นประจำสำหรับการตรวจระดับไขมันในเลือดโดยปกติส่วนใหญ่แล้วไม่มีความจำเป็น

Ref: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1391022

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น