วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,107 Intravenous immune globulin in autoimmune and inflammatory diseases

Review article
Mechanisms of disease
N Engl J Med   November 22, 2012

ในยุคที่วิทยาศาสตร์ชีวภาพสมัยใหม่ได้ถูกนำใช้กับเป้าหมายของการอักเสบ (inflammation) และภูมิคุ้มกันต่อตนเอง (autoimmunity), การรักษาแบบเก่าบางอย่างยังคงมีอยู่, การรักษาด้วยการให้ immune globulin ทดแทนได้ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยที่มีการขาดแอนติบอดี (antibody deficiency)
โดยเมื่อการรักษาด้วยการให้ immune globulin ทดแทนได้รับการนำมาใช้สำหรับการรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immunodeficiency diseases) ในปี 1950 ซึ่งเป็นยาที่ให้ทางใต้ผิวหนังหรือโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ต่อมาการเตรียมเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการให้ทางหลอดเลือดดำได้รับการพัฒนา และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าของส่วนประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำจัดน้ำตาลและมาตรฐานของปริมาณเกลือและออสโมลาริตี (osmolarity) เป็นผลให้ปฏิกิริยาที่เคยเกิดขึ้นได้ลดลงอย่างมาก
การให้ immune globulin ทางหลอดเลือดดำที่เตรียมจากพลาสมาจากผู้บริจาคมีสุขภาพดีหลายพันคน ซึ่งพลาสมาที่ได้นี้จะก่อให้เกิดความหลากหลายของแอนติบอดีและความจำเพาะของแอนติบอดี
โดยมีมากกว่า 12 ของการจัดเตรียม (ตำรับ) ที่มีความเหมาะสมสำหรับการให้ทางหลอดเลือดดำซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สำหรับการรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Mechanisms of Action of Intravenous Immune Globulin
   Reduction of Complement Uptake
   Saturation of FcRn
   Blockade of Activating Fc Receptors
   Up-Regulation of FcγRIIB
   Immunomodulation by Sialylated IgG
-Looking Ahead
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1009433

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น