วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,103 SEDAN score สำหรับการประเมินความเสี่ยงของการมีเลือดออกในสมองจากการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน

Symptomatic intracranial hemorrhage after stroke thrombolysis: the SEDAN score
Ann Neurol. 2012 May;71(5):634-41

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคะแนนสำหรับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในสมองที่มีอาการ (symptomatic intracranial hemorrhage, sICH) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันที่ให้รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ derivation cohort ประกอบด้วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันจำนวน 974 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ (ในปี1995-2008) ที่ Helsinki university central hospital โดยค่าที่ได้จากการพยากรณ์ของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ sICH (European Cooperative Acute Stroke Study II) จะได้รับการประเมิน และได้พัฒนาคะแนนให้สอดคล้องกับ logistic regression coefficients คำนวณ absolute risks และ likelihood ratios ของ sICH ต่อคะแนนที่เพิ่มขึ้น โดยคะแนนที่ได้จะได้รับการตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้จริงในผู้ป่วย 828 คนจาก 3 cohorts ของ Swiss (Lausanne, Basel, and Geneva) สมรรถนะของคะแนนที่ได้จะได้รับการทดสอบโดย area under a receiver operating characteristic curve (AUC-ROC)
ผลการศึกษา SEDAN score (มีระดับคะแนน 0-6 ) ประกอบไปด้วย
-ระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส; 8.1-12.0 mmol / l [145-216 mg / dl] = 1 คะแนน; มากกว่า
12.0 mmol / l [มากกว่า 216 mg / dl] = 2 คะแนน)
-มีอาการแสดงระยะเริ่มแรกของการมีสมองขาดเลือด (ถ้ามี = 1 คะแนน)
-การมี hyperdensity cerebral sign จากการทำ CT สมอง (ถ้ามี  = 1 คะแนน)
-อายุมากกว่า 75 ปี (ถ้าใช่ = 1 คะแนน)
-และ NIH stroke scale เมื่อแรกรับ (ถ้ามีคะแนนตั้งแต่ 10 ขึ้นไป = 1 คะแนน)
S = Sugar
E = Early infarct signs of CT
D = (hyper) Dense cerebral artery sign of CT
A = Age
NNIH stroke scale
เพิ่มเติม
โดย E = Early infarct signs of CT จะได้แก่
-Hypo attenuating brain tissue
-Obscuration of the lentiform nucleus
-Insular Ribbon sign
-Dense MCA sign
-Hemorrhagic infarcts \
(Ref: http://www.radiologyassistant.nl/en/p483910a4b6f14)

โดยพบว่าความเสี่ยงแน่นอนสำหรับ sICH ใน derivation cohort ได้แก่ 1.4%, 2.9%, 8.5%, 12.2%, 21.7%, และ 33.3% สำหรับคะแนนที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ตามลำดับ โดยจาก validation cohort พบว่า absolute risks มีความคล้ายคลึงกัน (1.0%, 3.5%, 5.1%, 9.2%, 16.9% และ 27.8% ตามลำดับ) AUC-ROC เท่ากับ 0.77 (0.71-0.83, p น้อยกว่า 0.001)
สรุป SEDAN score มีความความน่าเชื่อถือในการประเมินความเสี่ยงของ sICH ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ในการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันทั้ง anterior และ posterior circulation โดยสามารถรองรับการตัดสินใจทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง โดย external validation ของคะแนนสนับสนุนทั่วทั้งหมด

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22522478

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21/11/55 11:18

  อาจารย์ครับสงสัยเรื่อง Early Infarct Signs อาการแสดงระยะเริ่มแรกของการมีสมองขาดเลือดนี่คืออาการยังไงบ้างมีระบุไหมครับ ไม่ค่อยเข้าใจน่ะครับขอบคุณครับ

  นพ. ชานนท์ รพ. เวียงป่่าเป้า จ. เชียงราย

  ตอบลบ
 2. ขอขอบคุณสำหรับคำถามครับ หมายถึง CT Early signs of ischemia (infarct) ครับ ซึ่งได้แก่
  -Hypo attenuating brain tissue
  -Obscuration of the lentiform nucleus
  -Insular Ribbon sign
  -Dense MCA sign
  -Hemorrhagic infarcts
  ครับ

  ตอบลบ
 3. เดี๋ยวจะเพิ่มรายละเอียดในบทความให้ด้วยครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ21/11/55 22:35

  ขอบคุณครับอาจารย์

  ตอบลบ